مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

دانستنی های روابط زناشویی

زناشویی

رفتارهای اشتباه در روابط زناشویی

1. زن هایی که مثل پلیس های ترافیک عمل می کنند.

یعنی زنهایی که حین عمل جنسی از مردشان می خواهند کاری را انجام دهد. مثلاً می گویند، لباسم را آرام دربیار، حالا گردنبندمو دربیار، نه نه نه اینقدر تند، با دستت موهامو نوازش کن، و و و….

بله خیلی از خانم ها هستند که موقع رابطه جنسی چنین رفتاری دارند.

در تحقیقاتی که ما انجام دادیم مردها واقعاً از این رفتار متنفر بودند.

البته ابراز احساستان درمورد رابطه جنسی بااینکه مثل یک پلیس ترافیک دستور بدهید، خیلی فرق می کند.

1 2 3 5
صفحه 1 از 5