مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است
امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
پزشکیطب سنتی

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است

گروه طب سنتی مجله اینترنتی ائویمیز : برای اینکه در مورد مزاج ها بیشتر اطلاعات بدست بیاورید، ابتدا باید بدانید کهمزاج چیست ؟  بعد انواع مزاج ها را شناسایی و تحقیق کنید. شما میتوانید این مبحث را در در صفحه طب سنتی از ابتدا دنبال کنید یا در انتهای مطالب لینک هارا دنبال کنید.

 

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است

 

۱_دموی
۲_بلغمی
۳-صفراوی
۴_سوداوی

صفرای مزاجها به علت گرم و خشک بودن مزاجشان بسیار کم حوصله هستند،ولی سوداوی ها چون سرد مزاج هستند صبر و استقامت شان در مقابل سختی ها بیشتر از صفراویهاست،بنابراین اراده سوداوی ها از صفراویها قویتر است،از طرفی تری مزاج معمولا اراده انسان را از بین میبرد و‌ بلغمی ها بیشتر از دوموی ها تری مزاج دارند ،بنابراین ترتیب میزان اراده،چاقی،پرخوری و خوش بینی اشخاص از زیاد به کم عبارتند از:

۱_ترتیب میزان اراده در طبا یع مختلف:سودای/ صفراوی/ دموی بلغمی

۲_ ترتیب میزان چاقی در طبایع مختلف: بلغمی /دموی /صفراوی سوداوی

ترتیب میزان پر خوری در طبایع مختلف:
بلغمی/ دموی /سوداوی /صفراوی
ترتیب میزان خوش بینی در طبایع مختلف:
دموی/ بلغمی/ سوداوی /صفراوی

 

بهترین مزاج در طب سنتی کدام است

 

منبع: کتاب طبع و مزاج

۰۹۱۴۲۳۳۱۰۷۲ _ ستاری