مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل ۲
امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
سرگرمیعکس

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل ۲

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل ۲

گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز :

 

 

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

با آنکه مرا از دل خود راند بگویید

ملکی که در آن ظلم شود دیر نپاید

*********************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

بی عشق می میرم

من روز دیدارم …

*********************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی …

****************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

جز اینم هنری نیست که آشیان تو باشم

************************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

از آنهایی که سخت عاشق می شوند

من یک قلب قدیمی ام

*********************************

****عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل ۲****

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه کوه تحمل دارند

*****************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

من عاشق توام به همه حال چه میتوان کرد؟

*********************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

پروانه اسیر شمع و من چه بی رحمانه به اسارت چشمانت درآمدم

**************************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

در دلم باز هوایی ست که طوفانی توست

***********************************

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل 2

از وقتی رفتی من همش بیدارم

مگه چه خوابی تو برام دیده بودی

********************************

****عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل ۲****

 

گردآوری شده توسط گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز