مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن ۳
امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
سرگرمیعکس

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن ۳

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن ۳

گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز :

 

 

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

تو آن شعری که من جایی نمی خوانم

**************************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

آمدی و لحظه های مرده ی من جان گرفت …

*************************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

عشق گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست

عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها

**********************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

رنگ حناست بر کف پای مبارکت

یا خون عاشقی ست که پامان کرده ای

**********************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

ماهی کم طاقتم یک روز دیگر صبرکن

تنگ آبی از روزهای قبل خالی تر شده است

***********************************

****عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن ۳****

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

ای دل چه خوب بود تورا هم نداشتم

***********************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست

عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها

************************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

مرا خسته کردی و خود خسته رفتی

سفر کرده!

با خانه من چه کردی؟

*******************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

گر بگویم که مرا با تو سروکاری نیست

درو دیوار گواهی بدهد کاری هست

**********************************

عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن 3

من آه شدم

ابر شدم

باریدم

****************************

****عکس نوشته های عاشقانه به همراه متن ۳****

 

گردآوری شده توسط گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز