مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید
امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
سرگرمیعکسمتن و دلنوشته عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز :

 

 

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

ور عشق خوش است

این همه فریاد چراست؟

*******************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

ازم دور شید راجبش نگید

وای خودم هرکاری که بام کرد

**********************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

نیازمندیم

که یک نفر باشد انحصاری

قابل انتقال به غیر نباشد

بیاید و بماند و بسازد

********************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

قبول کن بانو

چشمهایت شور است

هرچه بیشتر می بینمت

تشنه تر می شوم

********************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

توی خاطره هام

دنبال تو می گردم

******************************

****عکس نوشته های عاشقانه سری جدید****

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

تمام نا تمام من با تو تمام می شود

***********************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

گلی سرخی ام که بی تو مب پژمرم

***********************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

سکوت می کنم که این سکوت منطقی تره

***************************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

خبرت هست که از خوبی خود بی خبری؟

بخدا خوب تر از خوب تز از خوب تری …

**************************************

عکس نوشته های عاشقانه سری جدید

به صدای قلبت گوش کن …

***************************************

****عکس نوشته های عاشقانه سری جدید****

 

گردآوری شده توسط گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز