مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

فرق بین باورهای مخرب و بالغانه
امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
روانشناسیروانشناسی اجتماعیروانشناسی تربیتی

فرق بین باورهای مخرب و بالغانه

فرق بین باورهای مخرب و بالغانه

فرق بین باورهای مخرب و بالغانه

گروه روانشناسی مجله اینترنتی ائویمیز : انسان در مواجهه با مشکلات میتواند طبق باور مخرب عمل کند یا بالغانه تصمیم بگیرد.

در واقع هردوی اینها یکی هستند اما در حالت متفاوت، یک دیدگاه میتواند همانقدر که مخرب است سازنده باشد، بستگی به این دارد که شخص با چه عینکی دنیا را ببیند.

باور مخرب سعی در لجبازی ، تلافی و خراب تر کردن اوضاع دارد و در مقابل آن باور بالغانه سعی در تفهیم مشکل و سپس حل آن به صحیح تزین شکل ممکن دارد.

بطوریکه ابتدا مشکل را تجزیه تحلیل کرده و‌ سپس بهترین نسخه را میپیچد. در باور بالغانه اصل موضوع روشن میشود و شخص درگیر حواشی نمیشود و مهم تر از همه اینکه از لجاجت با خود و دیگران و پافشاری کودکانه بر دیدگاه خود دوری میشود.

در زیر به بررسی تفاوت های این دو باور میپردازیم:

فرق بین باورهای مخرب و بالغانه

 

فرق بین باورهای مخرب و بالغانه
فرق بین باورهای مخرب و بالغانه

 

 

گرداوری شده توسط گروه روانشناسی مجله اینترنتی ائویمیز