مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل
سرگرمیمتن و دلنوشته عاشقانه

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز : جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه مخصوص شما کاربران سایت مجله اینترنتی ائویمیز.

امروزه خیلی از کاربران شبکات اجتماعی از تصاویر پروفایل عاشقانه استفاده میکنند که این تصاویر نشان از حال شخص کاربر نیز دارد.

امروزه اکثر استوری ها یا تصاویر پروفایل که مشاهده میکنید پره از عکس نوشته های عاشقانه غمگین، شاد و… است.

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

 

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

مــــرد رویاهام&#۶۴۴۰۴;ـ&#۶۵۲۶۲;شـِ&#۶۵۱۷۴;ُ &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۶۸;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; :

&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;ـــ&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۹;ــــ&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;ـــ&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۹;ــــی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۲;ــــ&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;ـــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;ـــ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;ــــ&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۳; !

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;ــــی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;ــــ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;ـــ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۴۹;

&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۹;ـــ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;ـــ&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۹;ـــ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;ــــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۲;ــــ&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۲;ــــ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;ـــ&#۶۵۲۵۴; ز&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;ی &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;ـــــ&#۶۵۲۵۰;

 

 

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

متن و عکس نوشته های عاشقانه 

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد…

متن و عکس نوشته های عاشقانه 

•♦☺☻♥مرخصی ندارد
حتی وقت استراحت ندارد

حقوق و مزایا ندارد

بیمه ندارد

ترفیع و پست و مقام ندارد

استعفا یا اخراج شدن ندارد

بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد

با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست ،

عاشق تو بودن…•♦☺☻♥

متن و عکس نوشته های عاشقانه 

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند

سرزمین مرا …

متن و عکس نوشته های عاشقانه 

همچنین بخوانید:

عکس نوشته های عاشقانه جدید

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

متن و عکس نوشته های جدید و عاشقانه سال 

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم

شیشه ها را نمی شکنم

غــرورم را نمی شکنم

دلت را نمی شکنم

در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ،

این بغض لعنتی است

متن و عکس نوشته های جدید و عاشقانه سال 

حــال ِ مــن خــوب است

امــا

عــالی می شــوم

وقــتی کــه

تــــو…

با نگــرانی

در آغوشــم می گــیری و می گویــی :

نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی

متن و عکس نوشته های جدید و عاشقانه سال 

وزن دار نمے گویم

قافیہِ هم نمے گذارم

بے پرده و رک مے گویم

دلتنــــــگم

متن و عکس نوشته های جدید و عاشقانه سال 

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

عکس و متن های جدید عاشقانه

حوصله خواندن ندارم

حوصله نوشتن هم ندارم

این همه دلتنگی

دیگر نه با خواندن کم می شود

نه با نوشتن …

دلم تو را می خواهد

عکس و متن های جدید عاشقانه

زمستان است

و من شنیده ام

روزها کوتاه تر میشوند

ولى . . .

نمیدانم چرا دارند این روزها

هى بلندتر میشوند، بى تو !

عکس و متن های جدید عاشقانه

بین

من و تو

مرگ نمی تواند جدایی بیندازد…

فاصله که دگر هیچ…

عکس و متن های جدید عاشقانه

همچنین بخوانید:

جملات عاشقانه و احساسی جدید سال

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

دلنوشته های جدید و عاشقانه 

&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;ـــ&#۶۴۵۰۹; …
&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;ـــــــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۷۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;
&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;ـــــ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;ــ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;ــ&#۶۵۱۷۴;
&#۶۵۱۸۷;ــــــــــــــــــــــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;ــــ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۵;
&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۲;ــــــ&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;ی!

دلنوشته های جدید و عاشقانه 

&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۸;ــــــــــــ&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۸۰;&#۶۴۴۰۱;ـم
فـ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;ــــــــــــ&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;ـنی
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۱۶۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸;
&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۷۵;ــــــــــــــــ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;
بـ&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;ــــــــــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; !

دلنوشته های جدید و عاشقانه 

بهانه هم اگر میگیری

بهانه مرا بگیر…
من تمام خواستن را وجب کردم…
هیچکس…
هیچکس به اندازه من

عاشق تـو و بهانه هایت نیست…

دلنوشته های جدید و عاشقانه 

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

تصاویر و متن های عاشقانه روز 

تو را به فراموشی سپرده ام

فراموشی عاشقت شده است….!

تصاویر و متن های عاشقانه روز 

وقتی تو نیستی …

شادی کلام نامفهومی ست !

و ” دوستت می‌دارم ” رازیست

که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند

و مــــــــــن چگونه بی‌ تــــــــــو نگیرد دلم ؟

اینجا که ساعت وآیینه و هوا … به تو معتادند

تصاویر و متن های عاشقانه روز 

حکایت من
حکایت کسی بود
که عاشق دریا بود
اما قایق نداشت

تصاویر و متن های عاشقانه روز 

همچنین بخوانید:

عکس پروفایل عاشقانه

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

متن و جملات عاشقانه و احساسی 

بـایـد حـواسـم را بـیـشتـر جـمـع کـنـم

آن قـدر جـاذبـه داری

کـه تـا بـنـد افکارم را شـل مـی کـنم

تـنـهایم مـی گـذارنـد

دور تـو جـمـع مـی شـونـد !

متن و جملات عاشقانه و احساسی 

اگر بیـــایی

این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را

تـــلافی نمیـــکنم

آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم

که دیــگر نتــــوانـــی

هــــرگــز بــــروی…

متن و جملات عاشقانه و احساسی 

&#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;ـــــــــــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۲۸;ــــ&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;ـــــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۸;ـــ&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;ــــــ&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; . . .

متن و جملات عاشقانه و احساسی 

همچنین بخوانید:

متن و دلنوشته عاشقانه (۱)

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

جملات سنگین و عاشقانه 

قدیما میگفتن هر کس “نونِ” قلبش رو مى خوره !
اما رو راست باشیم این روزا هرچى خوبى کنى ، فقط “چوبِ” قلبت رو مى خورى !

جملات سنگین و عاشقانه 

گاهی اینقد دلتو پرکردن تا میای حرف بزنی از چشمات میریزه بیرون &#۱۲۸۵۷۷;

جملات سنگین و عاشقانه 

آدم گاهی دلتنگ میشه،دلتنگِ بزرگترین اشتباهاتِ زندگیش ..

جملات سنگین و عاشقانه 

وقتی یکی خوبیهایی که در حقت انجام داده رو بهت یادآوری میکنه لزوما سرت منت نذاشته

شاید میخواد یادت بیاره چقد دوست داشته و پات وایساده!…

جملات سنگین و عاشقانه 

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

نوشته های عاشقانه و احساسی 

به آنهایی که دوستشان دارید

بی بهانه بگویید دوستت دارم

بگویید در این دنیای شلوغ

سنجاقشان کرده اید به دلتان

بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان

کوتاه تر از عمر شکوفه هاست

شما بگویید ، حتی اگر نشنوند . . .

نوشته های عاشقانه و احساسی 

همه بهانه هایم از نبودن توست

اگر باشی…

اگر باشی…

از هزار و یک بلا هم بهانه نمی گیرم . . .

نوشته های عاشقانه و احساسی 

نگاه تــــــو…

مــرا عاشق تر از پیـــــش می کند…

چه معجــــــــونی می شود…

زندگــــــی…

با لمس دستانِ تـــــــو…

با حسِ عشــــــــــــــــــقِ تـــــــو…

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

 

متن و عکس های عاشقانه 

گفتی لب تر کن تا دنیا را به پایت بریزم

حالا من چشم تر کردم

می آیی ؟

متن و عکس های عاشقانه 

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است

اما من میگویم چشمانش عسلی ست

نه برای رنگش

“چون شیرینترین خاطراتم در چشمانش بود”

متن و عکس های عاشقانه 

ایســــتاده امـــــ

بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود…!

مــــــــــــن،

همیــــن جــــا،

کنــــار قــــولــهایــت،

درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت

و در عمــــق نبودنــــت،

محــــکم ایستــــاده ام…!

متن و عکس های عاشقانه 

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

دلنوشته های عاشقانه 

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام

بس کـــــــه
تـــــــو

نیـــــــامدی

و

مــــــن

بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . .

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;ــــــــــ‍‍ﻬﺎیی

&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۸; کسی &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; کسی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸;

&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۵;ـــــــــــــــ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; . . .

متن و عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

کنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه میشود

عقربه ها دوتا یکی میپرند

اما همین که میروی

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم

جانم را میگیرند ثانیه های

بی تو…

گرداوری شده توسط گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز

 

گوگل 

محمدرضا
محمدرضا تقی زاده هستم، مدیر وب سایت مجله اینترنتی ائویمیز