مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

جدیدترین مدل های پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹ - مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی
دنیای مدلمد و زندگی | پوشش, رنگ سال 2019

جدیدترین مدل های پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹

99880 418 - جدیدترین مدل های پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹

جدیدترین مدل های پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹

 

گروه مد و زندگی مجله اینترنتی ائویمیز :  مجموعه ای از جدیدترین پلیور بافتنی مردانه شامل مدل جلوباز،مدل ژورنالی،مدل رسمی و مدل جلوبسته که در بافت و طرح بسیار خاص و زیبا هستند.

برای دیدن جدیدترین مدل های پلیور بافتنی مردانه با  ائویمیز همراه شوید.

مدل های ژورنالی پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹

عکس پلیور بافتنی مردانه کلاه دار
پلیور بافتنی مردانه کلاه دار
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه جدید
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه جدید
عکس پلیور بافتنی مردانه ژورنالی
پلیور بافتنی مردانه ژورنالی
عکس پلیور بافتنی مردانه طرح جدید
عکس پلیور بافتنی مردانه طرح جدید
عکس پلیور بافتنی مردانه طرح کریسمس
عکس پلیور بافتنی مردانه طرح کریسمس
عکس پلیور بافتنی مردانه طرح 2017
عکس پلیور بافتنی مردانه طرح ۲۰۱۷
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل یقه اسیتاده
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل یقه ایستاده
عکس پلیور بافتنی پسرانه طرح مورب
پلیور بافتنی پسرانه طرح مورب
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل یقه شالی
پلیور بافتنی مردانه مدل یقه شالی
عکس پلیور بافتنی پسرانه پر نقش
پلیور بافتنی پسرانه پر نقش
عکس پلیور بافتنی مردانه کلاه دار مدل لوزی
عکس پلیور بافتنی مردانه کلاه دار مدل لوزی
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه آرشال
پلیور بافتنی مردانه یقه آرشال

مدل های جلو باز پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹

عکس پلیور بافتنی مردانه جلو باز
عکس پلیور بافتنی مردانه جلو باز 
 عکس پلیور بافتنی مردانه جلو باز  یقه آرشال
 عکس پلیور بافتنی مردانه جلو باز یقه آرشال
عکس پلیور بافتنی مردانه بلند مدل گیس باف
عکس پلیور بافتنی مردانه بلند مدل گیس باف
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل پیچ ساده
پلیور بافتنی پسرانه مدل پیچ ساده
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل دو راه دکمه
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل دو راه دکمه
عکس پلیور بافتنی پسرانه پر نقش
پلیور بافتنی پسرانه پر نقش
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل لوزی در هم
پلیور بافتنی مردانه مدل لوزی در هم
 عکس پلیور بافتنی مردانه آستین رگلان
 پلیور بافتنی مردانه مدل آستین رگلان
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل پیچ درهم
پلیور بافتنی مردانه مدل پیچ در هم
عکس پلیور بافتنی مردانه
عکس پلیور بافتنی مردانه همراه با کلاه
پلیور بافتنی مردانه همراه با کلاه

مدل های جلو بسته پلیور بافتنی مردانه

عکس پلیور بافتنی مردانه مدل جلو بسته
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل جلو بسته
عکس پلیور بافتنی مردانه جلوبسته پرنقش
عکس پلیور بافتنی مردانه جلوبسته پرنقش
عکس پلیور بافتنی مردانه جلو بسته یقه ایستاده
 پلیور بافتنی مردانه جلو بسته یقه ایستاده
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل مارپیچ
پلیور بافتنی مردانه مدل مارپیچ
عکس پلیور بافتنی مردانه
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل لانه زنبوری
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل لانه زنبوری
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل یقه کج
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل یقه کج
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه اسکی
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه اسکی
عکس پلیور بافتنی مردانه پر نقش
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه بندی
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه بندی
عکس پلیور بافتنی مردانه جلوبسته مدل یقه کج
عکس پلیور بافتنی مردانه جلوبسته مدل یقه کج
عکس پلیور بافتنی مردانه یقه گرد باز
پلیور بافتنی مردانه یقه گرد باز
عکس پلیور بافتنی مردانه با پیچ های متنوع
عکس پلیور بافتنی مردانه با پیچ های متنوع

مدل های اداری و رسمی پلیور بافتنی مردانه ۲۰۱۹

 

عکس پلیور بافتنی مردانه مدل اداری و رسمی
عکس پلیور بافتنی مردانه مدل اداری 
عکس پلیور بافتنی مردانه رسمی یقه آرشال
عکس پلیور بافتنی مردانه رسمی یقه آرشال
عکس پلیور بافتنی مردانه رسمی
عکس پلیور بافتنی مردانه رسمی
عکس پلیور بافتنی مردانه ست اداری
عکس پلیور بافتنی مردانه ست اداری
عکس پلیور بافتنی مردانه رسمی مدل یقه ایستاده
پلیور بافتنی مردانه رسمی مدل یقه ایستاده
منبع: ستاره