مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

حکایت کوتاه و آموزنده افراد نفهم و غفلت کردن آن ها/ حکایت کوتاه افراد نفهم
امروز : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
حکایتسرگرمی

حکایت کوتاه و آموزنده افراد نفهم و غفلت کردن آن ها

حکایت کوتاه و آموزنده افراد نفهم و غفلت کردن آن ها/ حکایت کوتاه افراد نفهم

حکایت کوتاه و آموزنده افراد نفهم و غفلت کردن آن ها

گروه سرگرمی مجله اینترنتی ائویمیز : شاگردی از معلّم پرسید: « چرا اشخاص نفهم را به گاو تشبیه می کنند؟»

معلّم پاسخ داد : « روزی یک نفر به باغ وحش رفت و دید همه حیوانات می خندند غیر از گاو . روز دیگر ، باز به آنجا رفت و مشاهده نمود که گاو می خندد و سایر حیوانات ، ساکت هستند .

وقتی از مسئول باغ وحش جریان را پرسید ، او گفت :دیروز ، میمون لطیفه ای برای حیوانات تعریف کرده بود که همه حیوانات خندیدند ، اما این گاو تازه امروز فهمیده و دارد می خندد!»

فیلسوف شهیر «الكوت» می گوید :

غفلت از ناداني خود ، دردي است كه نادان ها به آن گرفتارند.

«مولوی» هم با نگاهی ژرف می سراید :

گوش را اکنون ز غفلت پاک کن/ استماع هجر آن غمناک کن