مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

حکایت کوتاه «شکر خدا» - مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی
امروز : چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
سرگرمی

حکایت کوتاه «شکر خدا»

fun2113 - حکایت کوتاه «شکر خدا»

پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی‌شد.

 

مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عز وجل علی الدوام گفتی.

 

پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفت: شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی.

گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز
تا نگویى که در آن دم، غم جانم باشد

گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد
کو دل آزرده شد از من غم آنم باشد