مجله اینترنتی ائویمیز | آشپزی - مدل لباس - پزشکی - تکنولوژی

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
اس ام اسسرگرمی

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

comic interesting1 7 - طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

 

 

یه بار تو جمع دوستام به یکی گفتم سفسطه نکن عزیزِ من گفت چی؟؟

 گفتم سفططه نکن گفت یبار دیگه بگو گفتم سسفطه نکن .

 دوستیمو باهاش بهم زدم ادم پیگیری بود

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

بچه بودیم میدیدیم بزرگترا عروسی می‌کنن!

بزرگ شدیم میبینیم کوچکترا عروسی میکنن!

.

.

.

خدایا تعارف نکن اگه مارو واسه تماشا آفریدی خوب بگو فدات شم!!!

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

بابای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;!

&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸;؛&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸;:

.

.

.

میخوای فحشت بدم؟

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰;؟؟

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۷;؟؟؟

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۳۸;؟؟؟؟

توهین نمیکنه ها حق انتخاب بم میده

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

حیف نون میره تو چین راننده ی تاکسی میشه

.

‌.

.

هرکی براش دست بلند میکنه میگه شوخی نکن دیگه

تورو الان رسوندم !

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

مامانم دویست تومن داده بود پای کرم دور چشم. بابام سی ثانیه یه بار بش میگفت هنوز چروک دارن که

بعد مادرم با مشت گذاشت پای چش بابام

.

.

.

الان بابام کرم دور چش میزنه

اصلا یه وضعیه

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

یارو با کت شلوار رفته کوهنوردی گزارشگر شبکه خبر می‌پرسه:

 جناب سخت نیست با کت‌شلوار؟ میگه: «چرا سخته ولی هرکاری سختی خودشو داره»‌

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

تو آفريقا يه قبيله اى هست نميدونن طلاق چيه !!

اصن به اين قرتى بازيا اعتقاد ندارن

زن که پررو ميشه ميخورنش!!!

خلاص

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; !

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; : &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; ؟

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;م

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; : &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; ، &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۸; ،سر تخته بشورنت ، ب&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸;

 ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

‏رفتیم خواستگاری واسه داداشم دختره گفت .  .  .

ما رسم نداریم جهیزیه بدیم

داداشم عصبانی شد گفت

 ما هم رسم نداریم زن بگیریم زد بیرون

حالا دختره داره از پنجره داد میزنه رسممون تا پارسال بود

امسال عوض شده

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

دختر تهرانیه به جفر میگه :

دوست دارم شریک زندگیت بشم…

جفر میگه:

شرمنده من شریک نمیخوام…

.

.

.

پارسال با غلامعلی خیار کاشتم پهن هم نصیبم نشد

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

ديروز رفتم میوه فروشی، ۵ هزار تومن دادم به میوه فروشه گفتم:

گوجه سبز بده!

كف دستش یه گوجه سبز بود بهم تعارف کرد

منم برداشتم انداختم بالا و در يه حركت قورتش دادم

گفتم : خوبه؛ پوست نازكم هست!

چند لحظه گذشت

میوه فروشه گفت: چیزه دیگه ای هم میخواستید؟

گفتم : آره دیگه؛ ۵ تومن گوجه سبز

گفت : همون بود که خوردیش

هیچی دیگه…

منو میگی الان بغض گلومو گرفته که چرا بیشتر مزش نکردم؟

چرا نمک نزدم؟

چرا گوشه لپم نگهش نداشتم؟

آخه چرا سریع قورتش دادم؟

آخه چرا؟

صدای خرچ خرچشم حتی نشنیدم خاک تو سرم

خداااااااااا..

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

دیروز رفتم پارک دیدم یه دختره خیلی غمگین رو نیمکت نشسته و به زمین نگاه میکنه

رفتم یه گل چیدم و دادم دستش

پرسید: ماله منه؟

گفتم بله

یه لبخند گوشه ی لبش نشست

بعد رفتم به باغبون گفتم: اون دخترو میبینی اونجا نشسته؟ هر روز میاد گلهای پارک رو میکنه!

باغبون هم با بیل افتاد دنبالش

پس چی!!!

فکر کردی من اهل این جلف بازیام؟؟

فقط میخواستم ببینم یه دختره غمگین با چه سرعتی میتونه بدووه

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

کیش و مات چیست؟

به زنت میگی ی زنی رو دیدم چقدرشبیه تو بود

بعدخانمت میپرسه خوشگل بود؟

اینجاست که نه میتونی

بگی آره نه،بگی نه

یعنی کیش ومات

یعنی هرکدومو بگی فاتحت خوندست!

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی

 ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻏﺬﺍﺷﻮ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﮏ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﺶ ﺧﻮﺭﺩ و ﺭﻓﺖ

 ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﯼ ﻃﺮﻑ

&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷;

 ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

طنز نوشته های جدید

‏يك توصيه پزشكی بسیار مهم

‏به هیچ وجه شاتوت را خصوصا وقتی که تازه از درخت چيده شده  مصرف نکنید!

‏صبرکنین منم بیام نامردا

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته

هر روز شش و نیم صبح

همزمان با آغاز زندگی

بیدار میشوم و میگویم

خدایا شکرت که امروز را هم دیدم

بعدش پس از اینکه

از زنده بودنم مطمئن شدم

.

.

میگیرم تا ۱۱ میخوابم

 

طنز